Kategorier
Okategoriserade

Affärsvisum

Om du ska till Thailand på affärsresa eller för att jobba på något sätt så behöver du ha ett särskilt visum för det. Visumet kallas för Non-Immigrant visum och det finns i många olika varianter beroende på ditt syfte med resan. Affärsvisumet har beteckningen ”B”.

Detta behövs för att söka affärsvisum till Thailand med anledning av anställning:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett.
 • Pass som är giltigt minst 6 månader till efter inresedatumet samt oskadat.
 • Två passfoton i svartvitt eller färg som är max 6 månader gamla. De ska vara 45×35 mm och med vit bakgrund.
 • Bevis på att du har tillräckligt med pengar (minst 20000 BHT)
 • Ett godkännande (”Letter of approval”) från arbetsministeriet i Thailand (gäller första gången du ansöker)
  • För att få ett sådant måste din arbetsgivare i Thailand ansöka om det hos Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour
 • Kopia av ditt arbetstillstånd (alla sidor) utfärdat av Ministry of Labour.
 • En inbjudan från din affärspartner/företaget i Thailand där du ska jobba. Även kopior på brevkorrespondens mellan dig och affärspartnern.
 • Ditt anställningskontrakt där det framgår din tjänst, lön, kvalifikationer samt hur länge anställningen ska vara.
 • CV med förteckning över anställningar samt utbildningar.
 • Dokument från företaget du ska jobba åt i Thailand, tex:
  • Registreringsbevis
  • Förteckning över aktieägare
  • Företagsprofil
  • Redogörelse om företagets affärsidé
  • Lista över övriga utländska arbetare med namn, nationalitet samt tjänst
  • Karta som visar var företaget ligger
  • Balansrapport, samt rapporterna Por Ngor Dor 50 och Por Ngor Dor 30
  • Momsregistrering (Por Por 20)
  • Dokument som redogör för antal utländska turister (gäller reseföretag) eller dokument från en bank som redogör för transaktioner utomlands (gäller exporterande företag)

Alla kopior av företagets dokument ska signeras av styrelsen eller verkställande direktören, samt vara stämplat med företagets sigill.

Med ett affärsvisum kan man stanna i Thailand i 90 dagar. Det går även att ansöka om förlängning på plats i Thailand hos migrationsmyndigheterna.

Om du ska till Thailand för att göra affärer behöver du bifoga följande dokument:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett.
 • Pass som är giltigt minst 6 månader till efter inresedatumet samt oskadat.
 • Två passfoton i svartvitt eller färg som är max 6 månader gamla. De ska vara 45×35 mm och med vit bakgrund.
 • Bevis på att du har tillräckligt med pengar (minst 20000 BHT)
 • Intyg från den sökandes företag där det framgår hur länge man arbetat, tjänst, lön, och syftet med besöket till Thailand.
 • En inbjudan från en handelspartner/företag i Thailand, samt brevkorrespondens med detta företag.
 • CV med förteckning över anställningar samt utbildningar.
 • Dokument från företaget du ska jobba med i Thailand, tex:
  • Registreringsbevis
  • Förteckning över aktieägare
  • Företagsprofil
  • Redogörelse om företagets affärsidé
  • Lista över övriga utländska arbetare med namn, nationalitet samt tjänst
  • Karta som visar var företaget ligger
  • Balansrapport, samt rapporterna Por Ngor Dor 50 och Por Ngor Dor 30
  • Momsregistrering (Por Por 20)

Ytterligare dokumentation kan begäras av ambassaden om de finner det nödvändigt. Om du saknar något av dokumenten ovan måste du skriva ett brev och förklara varför du inte kan lämna de upplysningarna. Den sökande måste skriva under alla bifoga dokument.  Alla dokument måste översättas till thailändska samt bestyrkas av notarius publicus.