Kategorier
Frågor och svar

Hur tidigt kan jag söka visum till Thailand?

Ett ”single entry” turistvisum (för en inresa) är giltigt för inresa i 90 dagar. När du har fått ditt visum måste du alltså påbörja din vistelse i Thailand inom den tiden.

Visum för två samt tre inresor kan du söka som mest 180 dagar innan inresan till Thailand. Med dessa visum går det att resa in i Thailand två eller tre gånger under en period av 180 dagar. Varje vistelse får inte överstiga 60 + 30 dagar, det går alltså inte att stanna i exempelvis 120 eller 180 dagar i sträck.

Kategorier
Frågor och svar

Behöver jag visum till Thailand när jag bara mellanlandar?

Du behöver inte visum för mellanlandningar då personer med svenskt pass ändå får stanna 30 dagar i landet utan visum.

Kommer man från ett land som kräver visum till Thailand behöver man heller inte visum för mellanlandningar ifall väntetiden är max 12 timmar och man ej lämnar flygplatsen. Då behöver man visa upp en flygbiljett för anslutningsflyget.

Kategorier
Frågor och svar

Hur ska fotot se ut?

Fotot ska vara ett vanligt passfoto med måtten 35 x 45 mm. De ska vara i färg mot vit bakgrund. Fotot måste vara nytaget, max sex månader gammalt. För turistvisum behöver du bifoga två foton med din ansökan.

En egengjord utskrift på skrivarpapper godkänns inte.

Kategorier
Frågor och svar

Var hittar jag blanketterna?

Blanketter för turistvisum finns här, och blanketter för långtidsvisum finns här.

Kategorier
Frågor och svar

Behöver jag visum till Thailand?

Visum till Thailand behövs inte om du har ett svenskt pass och ska besöka Thailand som turist i max 30 dagar, så länge du flyger in i landet. Åker du in landvägen får du stanna i max 15 dagar utan visum.

Vill du stanna längre än 30 dagar måste du söka visum innan du åker. Med ett turistvisum kan du stanna i Thailand i 60 dagar och har möjlighet att på plats i Thailand förlänga med ytterligare 30 dagar.

Du måste även ha visum till Thailand om du åker dit för att exempelvis studera.

Kategorier
Okategoriserade

Affärsvisum

Om du ska till Thailand på affärsresa eller för att jobba på något sätt så behöver du ha ett särskilt visum för det. Visumet kallas för Non-Immigrant visum och det finns i många olika varianter beroende på ditt syfte med resan. Affärsvisumet har beteckningen ”B”.

Detta behövs för att söka affärsvisum till Thailand med anledning av anställning:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett.
 • Pass som är giltigt minst 6 månader till efter inresedatumet samt oskadat.
 • Två passfoton i svartvitt eller färg som är max 6 månader gamla. De ska vara 45×35 mm och med vit bakgrund.
 • Bevis på att du har tillräckligt med pengar (minst 20000 BHT)
 • Ett godkännande (”Letter of approval”) från arbetsministeriet i Thailand (gäller första gången du ansöker)
  • För att få ett sådant måste din arbetsgivare i Thailand ansöka om det hos Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour
 • Kopia av ditt arbetstillstånd (alla sidor) utfärdat av Ministry of Labour.
 • En inbjudan från din affärspartner/företaget i Thailand där du ska jobba. Även kopior på brevkorrespondens mellan dig och affärspartnern.
 • Ditt anställningskontrakt där det framgår din tjänst, lön, kvalifikationer samt hur länge anställningen ska vara.
 • CV med förteckning över anställningar samt utbildningar.
 • Dokument från företaget du ska jobba åt i Thailand, tex:
  • Registreringsbevis
  • Förteckning över aktieägare
  • Företagsprofil
  • Redogörelse om företagets affärsidé
  • Lista över övriga utländska arbetare med namn, nationalitet samt tjänst
  • Karta som visar var företaget ligger
  • Balansrapport, samt rapporterna Por Ngor Dor 50 och Por Ngor Dor 30
  • Momsregistrering (Por Por 20)
  • Dokument som redogör för antal utländska turister (gäller reseföretag) eller dokument från en bank som redogör för transaktioner utomlands (gäller exporterande företag)

Alla kopior av företagets dokument ska signeras av styrelsen eller verkställande direktören, samt vara stämplat med företagets sigill.

Med ett affärsvisum kan man stanna i Thailand i 90 dagar. Det går även att ansöka om förlängning på plats i Thailand hos migrationsmyndigheterna.

Om du ska till Thailand för att göra affärer behöver du bifoga följande dokument:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett.
 • Pass som är giltigt minst 6 månader till efter inresedatumet samt oskadat.
 • Två passfoton i svartvitt eller färg som är max 6 månader gamla. De ska vara 45×35 mm och med vit bakgrund.
 • Bevis på att du har tillräckligt med pengar (minst 20000 BHT)
 • Intyg från den sökandes företag där det framgår hur länge man arbetat, tjänst, lön, och syftet med besöket till Thailand.
 • En inbjudan från en handelspartner/företag i Thailand, samt brevkorrespondens med detta företag.
 • CV med förteckning över anställningar samt utbildningar.
 • Dokument från företaget du ska jobba med i Thailand, tex:
  • Registreringsbevis
  • Förteckning över aktieägare
  • Företagsprofil
  • Redogörelse om företagets affärsidé
  • Lista över övriga utländska arbetare med namn, nationalitet samt tjänst
  • Karta som visar var företaget ligger
  • Balansrapport, samt rapporterna Por Ngor Dor 50 och Por Ngor Dor 30
  • Momsregistrering (Por Por 20)

Ytterligare dokumentation kan begäras av ambassaden om de finner det nödvändigt. Om du saknar något av dokumenten ovan måste du skriva ett brev och förklara varför du inte kan lämna de upplysningarna. Den sökande måste skriva under alla bifoga dokument.  Alla dokument måste översättas till thailändska samt bestyrkas av notarius publicus.

Kategorier
Okategoriserade

Pensionärsvisum

Om du är minst 50 år gammal kan du få ett långtidsvisum till Thailand. Visumet kallas för Non Immigrant Visa ”O-A” och då kan du få stanna i Thailand i upp till ett år med möjlighet till förlängning.

För att söka ett O-A-visum till Thailand behöver du uppfylla följande krav:

 • Du måste vara minst 50 år gammal (på dagen för inlämnandet av ansökan)
 • Inte vara förbjuden att resa till Thailand enligt Immigrant Act B.E. 2522 (A.D.1979).
 • Inte ha kriminell bakgrund eller förekomma i polisens register vare sig i Thailand, landet där man är medborgare eller landet där man bor.
 • Vara medborgare eller bo permanent i landet där ansökan lämnas in.
 • Inte ha några av icke-tillåtna sjukdomar eller tillstånd (spetälska, tuberkulos, narkotikamissbruk, elefantiasis och tredje steg av syfilis) enligt Ministerial Regulation No. 14 (B.E. 2535).
 • Inte ha för avsikt att arbeta i Thailand.

För att ansöka om ett O-A-visum till Thailand behövs följande:

 • Tre stycken komplett ifyllda ansökningsblanketter i original (inga kopior).
 • Tre stycken ”Additional Application Form” komplett ifyllda i original.
 • Ett oskadat pass som är giltigt i minst 18 månader till, samt tre kopior av passet.
 • Tre passfoton i färg som är max sex månader gamla. De ska vara ca 45×35 mm och med vit bakgrund.

Vidare behövs:

 • Bevis på att du kan finansiera din vistelse i Thailand:
  • Papper från Försäkringskassan eller en privat pensionsförsäkring som visar att du har en inkomst om minst 14 500 kronor efter skatt varje månad (65 000 BHT).

Eller:

  • Banktillgodohavande som visar att du har minst 175 000 kr på banken (800 000 BHT).

Eller:

  • Inkomst från pension och tillgodohavanden på banken som tillsammans uppgår till en summa av minst 175 000 kronor (800 000 BHT) för ett år.

Även följande behövs:

 • Utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. Ett original på engelska plus två kopior. Gå till www.polisen.se för mer information.
 • Läkarintyg som visar att du inte har några av de otillåtna sjukdomarna eller tillstånden som nämnts ovan. Ett original samt två kopior. Blankett finns här.
 • Personbevis på engelska, ett original plus två kopior.

Med ett O-A-visum kan du stanna i Thailand i upp till ett år, men var 90:e dag behöver du besöka migrationsmyndigheterna i Thailand och rapportera att du är där. Det går även att ansöka om förlängning innan året har gått och då behöver du visa upp intyg om att du har tillräckligt med inkomst eller pengar för att stanna i ytterligare ett år.

Kategorier
Okategoriserade

Studentvisum

Om du ska studera i Thailand behöver du ansöka om ett studentvisum.

För att söka studentvisum till Thailand behövs följande:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett.
 • Ett oskadat pass som är giltigt i minst sex månader till.
 • Två passfoton i färg som är max sex månader gamla. De ska vara ca 45×35 mm och med vit bakgrund.
 • En kopia av identitetssidan i ditt pass.

Dessutom behövs följande:

 • Antagningsbesked från skolan, i original.
 • Intyg från din skola eller ditt universitet i Sverige, i original. (Om du har avslutat dina studier i Sverige måste du bifoga ditt examensbevis.)

Med ett studentvisum får du stanna i Thailand i 90 dagar, men det går att förlänga på plats hos migrationsmyndigheterna.

Kategorier
Okategoriserade

Besöksvisum

Om du ska åka till Thailand för att besöka någon släkting behöver du ett visum som kallas för Non Immigrant Visa ”O”.

Du behöver bifoga följande dokument för att söka besöksvisum till Thailand:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett.
 • Ett oskadat pass som är giltigt i minst sex månader till.
 • En kopia av identitetssidan i ditt pass.
 • Två passfoton i färg som är max sex månader gamla. De ska vara ca 45×35 mm och med vit bakgrund.
 • Kopia av dokument som visar din relation till en thailändsk medborgare:
  • Kopia av äktenskapsbevis (original kan begäras) och personbevis där det framgår att du är gift med en thailändsk medborgare (inte äldre än tre månader gammalt).

Eller:

  • Kopia av födelseattest eller personbevis där det framgår att du är antingen förälder eller barn till en thailändsk medborgare.
 • Kopia av thailändskt id-kort eller pass från din thailändska maka/make/barn/förälder.
 • Kopia på din thailändska släktings thailändska husregistrering.

Med ett besöksvisum får du stanna i 90 dagar i Thailand om du ansöker om en inresa. Om du ansöker om ett multi entry-visum får du stanna i 90 dagar i taget i upp till ett år. Du måste då lämna landet var nittionde dag.

Kategorier
Okategoriserade

Turistvisum

När man åker till Thailand som turist behöver man inte visum om man flyger in i landet och ska stanna i max 30 dagar (och har svenskt eller nordiskt pass). Man behöver inte heller visum om man åker in i landet landvägen och ska stanna i max 15 dagar.

För den som vill stanna längre än 30 respektive 15 dagar i landet rekommenderas att man söker visum på förhand. Då får man istället stanna i Thailand i 60 dagar och man kan förlänga med ytterligare 30 dagar på plats utan att lämna landet. Med turistvisum kan du alltså få stanna i Thailand i 90 dagar i sträck.

Med ett turistvisum får man inte arbeta i Thailand, inte ens gratisarbete av något slag.

När man fått sitt visum måste man påbörja sin resa inom 90 dagar. Sök alltså inte visum tidigare än 90 dagar innan avresa.

Om du lämnar landet är ditt visum förbrukat även om inte visumets giltighetstid har passerats, då det bara gäller för en enda inresa. Det finns dock även visum som är giltiga för två eller tre inresor. Varje inresa ger dig då rätten att stanna i landet 60 + 30 dagar. Ett visum med två eller tre inresor är giltigt för inresa i sex månader.

Detta behövs för att söka turistvisum till Thailand:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett.
 • Ett oskadat pass som är giltigt i minst sex månader.
 • En kopia av identitetssidan i ditt pass.
 • Två passfoton i färg som är max sex månader gamla. De ska vara ca 45×35 mm och med vit bakgrund.
 • Kopia av din flygbiljett eller bokningsbekräftelse, som tydligt visar inrese- samt utresedatumen.

Ambassaden har rätt att begära ytterligare dokumentation från dig. De kan i särskilda fall även kalla till intervju även om detta är mycket ovanligt.

Du får inte tillbaka några handlingar som du skickar in. Om du blir nekad visum kommer du heller inte få ansökningsavgiften tillbaka.

Läs mer om att resa till Thailand.