Kategorier
Okategoriserade

Pensionärsvisum

Om du är pensionär och minst 50 år gammal kan du få ett långtidsvisum till Thailand. Läs mer om det här!

Om du är minst 50 år gammal kan du få ett långtidsvisum till Thailand. Visumet kallas för Non Immigrant Visa ”O-A” och då kan du få stanna i Thailand i upp till ett år med möjlighet till förlängning.

För att söka ett O-A-visum till Thailand behöver du uppfylla följande krav:

 • Du måste vara minst 50 år gammal (på dagen för inlämnandet av ansökan)
 • Inte vara förbjuden att resa till Thailand enligt Immigrant Act B.E. 2522 (A.D.1979).
 • Inte ha kriminell bakgrund eller förekomma i polisens register vare sig i Thailand, landet där man är medborgare eller landet där man bor.
 • Vara medborgare eller bo permanent i landet där ansökan lämnas in.
 • Inte ha några av icke-tillåtna sjukdomar eller tillstånd (spetälska, tuberkulos, narkotikamissbruk, elefantiasis och tredje steg av syfilis) enligt Ministerial Regulation No. 14 (B.E. 2535).
 • Inte ha för avsikt att arbeta i Thailand.

För att ansöka om ett O-A-visum till Thailand behövs följande:

 • Tre stycken komplett ifyllda ansökningsblanketter i original (inga kopior).
 • Tre stycken ”Additional Application Form” komplett ifyllda i original.
 • Ett oskadat pass som är giltigt i minst 18 månader till, samt tre kopior av passet.
 • Tre passfoton i färg som är max sex månader gamla. De ska vara ca 45×35 mm och med vit bakgrund.

Vidare behövs:

 • Bevis på att du kan finansiera din vistelse i Thailand:
  • Papper från Försäkringskassan eller en privat pensionsförsäkring som visar att du har en inkomst om minst 14 500 kronor efter skatt varje månad (65 000 BHT).

Eller:

  • Banktillgodohavande som visar att du har minst 175 000 kr på banken (800 000 BHT).

Eller:

  • Inkomst från pension och tillgodohavanden på banken som tillsammans uppgår till en summa av minst 175 000 kronor (800 000 BHT) för ett år.

Även följande behövs:

 • Utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. Ett original på engelska plus två kopior. Gå till www.polisen.se för mer information.
 • Läkarintyg som visar att du inte har några av de otillåtna sjukdomarna eller tillstånden som nämnts ovan. Ett original samt två kopior. Blankett finns här.
 • Personbevis på engelska, ett original plus två kopior.

Med ett O-A-visum kan du stanna i Thailand i upp till ett år, men var 90:e dag behöver du besöka migrationsmyndigheterna i Thailand och rapportera att du är där. Det går även att ansöka om förlängning innan året har gått och då behöver du visa upp intyg om att du har tillräckligt med inkomst eller pengar för att stanna i ytterligare ett år.